Bilsatser - firmabil

Sats

  • Skriv ut

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.

Satsen gjelder for inntektsåret 2005

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Fordel ved privat bruk av arbeidsgivars bil blir fastsett til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil 235 000 kroner og 20 prosent av overskytande listepris.

For:

  • bilar eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytarar som godtgjer at yrkeskjøringa går over 40 000 km i inntektsåret, eller
  • el-bilar

blir det ved utrekninga teke utgangspunkt i berre 75 prosent av bilen sin listepris som ny (i staden for 100 prosent av listepris), sjå utheva tekst i avsnittet ovanfor. Ved kombinasjon av to eller fleire av dei nemnde alternativa blir det berre rekna med 56,25 prosent (75 prosent av 75 prosent) av bilen sin listepris som ny, med unntak av kombinasjonen el-bil og yrkeskjøring over 40 000 km der det likevel blir rekna med 75 prosent av bilen sin listepris som ny. Den reduserte listeprisen skal deretter multipliserast med den relevante prosentsatsen (-satsane) etter avsnittet ovanfor.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.