Bilsatser - firmabil

Sats

  • Skriv ut

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.

Satsen gjelder for inntektsåret 2007

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil 243 300 kr og 20 prosent av overskytende listepris.

For:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, eller
  • el-biler

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av to eller flere av de ovennevnte alternativer regnes fordelen bare av 56,25 prosent av bilens listepris som ny, med unntak av kombinasjonen el-bil og yrkeskjøring over 40 000 km hvor det likevel blir regnet med 75 prosent av bilens listepris som ny.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.