Fradrag for boligsparing for ungdom (BSU)

Sats

  • Skriv ut

Hvis du har innbetalt sparebeløp på BSU-kontoen din, har du krav på fradrag i skatten med en viss prosent av innbetalt beløp. Det er maksimalgrenser for årlig sparing og samlet sparebeløp på kontoen. Se nederst på siden. 

Du kan få fradrag for BSU til og med det året du fyller 33 år. For at du skal ha krav på fradraget, må banken din ha meldt til Skatteetaten at du faktisk har satt inn penger før utgangen av året. Du må også ha så høy inntekt at skatten er stor nok til å trekke BSU-fradrag. Hvis du ikke har så høy inntekt, faller fradraget bort.

Slik føres fradraget i selvangivelsen

Hvis banken din har meldt inn fradraget til Skatteetaten, finner du den på en egen linje under "Foreløpig beregning av skatter og avgifter" på nest siste side i selvangivelsen din:

 

Hvis fradraget ikke står i selvangivelsen, må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Trenger du satser i forbindelse med selvangivelsen, må du se på 2015

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Satsene for inntektsåret benyttes i selvangivelsen og skatteberegningen.


Med likningsåret mener vi året etter inntektsåret og hvor selvangivelsen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Sats for skattefradrag 20,0 %
Maksimalt årlig sparebeløp 25 000 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 300 000 kr

Mer om BSU

  • Skal du få fradrag, må innskuddet være innbetalt på BSU-kontoen senest 31. desember i inntektsåret.
  • Har du spørsmål om utbetaling av pengene på BSU-kontoen og hva de kan brukes til, må du ta kontakt med banken din. 

Prøv fradragsveilederen

Vi stiller deg noen spørsmål du svarer. Deretter får du en liste over hvilke fradrag du kan ha krav på.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.