Fradrag for boligsparing for ungdom (BSU)

Sats

  • Skriv ut

Hvis du har innbetalt sparebeløp på BSU-kontoen din, har du krav på fradrag i skatten med en viss prosent av innbetalt beløp. Det er maksimalgrenser for årlig sparing og samlet sparebeløp på kontoen. Se nederst på siden. 

Du kan få fradrag for BSU til og med det året du fyller 33 år. For at du skal ha krav på fradrag, må banken din ha meldt til Skatteetaten at du faktisk har satt inn penger før utgangen av året. Du må også ha så høy inntekt at du betaler skatt. Hvis du ikke har så høy inntekt, får du heller ikke fradrag. Har du en lav inntekt og betaler lav skatt, kan du ikke få mer fradrag enn maksimalt det du skulle betalt i skatt, selv om satsen for maksimalt BSU-fradrag skulle være høyere.

Slik føres fradraget i skattemeldingen (selvangivelsen)

Hvis banken din har meldt inn fradraget til Skatteetaten, finner du den på en egen linje under "Foreløpig beregning av skatter og avgifter" på nest siste side i skattemeldingen din:

 

Hvis fradraget ikke står i skattemeldingen, må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.

Satsen gjelder for inntektsåret 2010

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
BSU er en spareordning som gir fradrag i skatten med en viss prosent av innbetalt beløp. Det er maksimalgrenser for årlig sparing og samlet sparebeløp på kontoen. Fradraget gis til og med det året du fyller 33 år.
Sats for skattefradrag 20,0 %
Maksimalt årlig sparebeløp 20 000 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 150 000 kr

Mer om BSU

  • Skal du få fradrag, må innskuddet være innbetalt på BSU-kontoen senest 31. desember i inntektsåret.
  • Har du spørsmål om utbetaling av pengene på BSU-kontoen og hva de kan brukes til, må du ta kontakt med banken din. 

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.