Fagforeningsfradrag

Sats

  • Skriv ut

Hvis du har betalt fagforeningskontingent, kan du trekke fra inntil 3 850 kroner i skattepliktig inntekt, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året.

fradrag for fagforeningskontingent føres i post 3.2.11, men beløpet skal være forhåndsutfylt på den elektroniske selvangivelsen din hvis kontingenten trekkes og innbetales av arbeidsgiver. Da står den også i den årlige sammenstillingen over innntekt, fradrag og skattetrekk som du får av arbeidsgiver i januar/februar.

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Trenger du satser i forbindelse med selvangivelsen, må du se på 2015

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Satsene for inntektsåret benyttes i selvangivelsen og skatteberegningen.


Med likningsåret mener vi året etter inntektsåret og hvor selvangivelsen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Maksimalt fradrag 3 850 kroner

Prøv fradragsveilederen

Vi stiller deg noen spørsmål du svarer. Deretter får du en liste over hvilke fradrag du kan ha krav på.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.