Finnmarksfradraget

Sats

  • Skriv ut

Finnmarksfradraget er et særskilt inntektsfradrag for deg som er skattemessig bosatt i Finnmark og Nord-Troms. Fradraget gis automatisk ved skatteberegningen, på grunnlag av skattested, og skal ikke føres i skattemeldingen (selvangivelsen).

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Klasse 1 15 500 kroner
Klasse 2 15 500 kroner

Prøv fradragsveilederen

Vi stiller deg noen spørsmål du svarer. Deretter får du en liste over hvilke fradrag du kan ha krav på.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.