Finnmarksfradraget

Sats

  • Skriv ut

Finnmarksfradraget er et særskilt inntektsfradrag for deg som er skattemessig bosatt i Finnmark og Nord-Troms. Fradraget gis automatisk ved skatteberegningen, på grunnlag av skattested, og skal ikke føres i skattemeldingen (selvangivelsen).

Satsen gjelder for inntektsåret 2012

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Finnmarksfradraget er et særskilt inntektsfradrag for dem som er skattemessig bosatt i Finnmark og Nord-Troms.
Klasse 1 15 000 kr
Klasse 2 30 000 kr

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.