Fisker- og sjømannsfradrag

Sats

  • Skriv ut

Fisker- og sjømannsfradrag er et fradrag til fiskere og sjøfolk på 30 prosent av inntekten.

Sjøfolk
Særskilt fradrag for sjøfolk er 30 prosent av inntekten opptjent om bord på skip i fart. Fradraget har en øvre grense. Se under.

Fradraget meldes til Skatteetaten av arbeidsgiver dersom kravene til minimum 130 dager til sjøs i inntektsåret er oppfylt. Fradraget må likevel kreves i skattemeldingen (selvangivelsen).

Sjøfolk på utenlandske skip må også selv føre opp fradraget, og må i tillegg kunne fremlegge dokumentasjon på antall dager hvis skattekontoret ber om det.

Du fører fradraget i post 3.2.13 i skattemeldingen (selvangivelsen).

Fiskere
Fiskere med fiske som hovedbeskjeftigelse i minst 130 dager i året, har krav på et eget fradrag på 30 prosent av inntekten. Fradraget har en øvre grense. Se under.

Du fører fradraget i post 3.2.14 i skattemeldingen (selvangivelsen).

Satsen gjelder for inntektsåret 2013

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Sjømannsfradraget

Sats 30 pst.
Øvre grense 80 000 kr

Fiskerfradraget

Sats 30 pst.
Øvre grense 150 000 kr

 

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.