Foreldrefradrag (kostnader til pass og stell av barn)

Sats

  • Skriv ut

Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn som du bor sammen med som er 11 år eller yngre. Du kan også få fradrag for utgifter til fritidsordning.

Eksempler på utgifter du kan få  fradrag for er utgifter til dagmamma, barnehage, skolefritidsordning. Du får fradrag for utgifter til fritidsordning i idrettsforening, sportsklubb o.l som er av tilsvarende art som skolefritidsordning.

Slik føres fradraget i skattemeldingen (selvangivelsen)

Fradraget skal være forhåndsutfylt av Skatteetaten i skattemeldingens (selvangivelsens) post 3.2.10.

Barnehager og fritidsordninger er pliktige til å innrapportere oppgave over foreldre/foresattes kostnader til pass og stell av barn.

Er kostnadene ikke forhåndsutfylte i skattemeldingen (selvangivelsen), kan du likevel kreve fradrag under post 3.2.10, men du må kunne dokumentere kostnadene dersom vi ber om det.

Kontantstøtte reduserer ikke fradraget.

Du kan også få fradrag for

  • ekstra reiseutgifter til transport til barnepasser (kr 1,50 per km ved bruk av bil)
  • pass av eldre barn når barnet har særlig behov for omsorg eller pleie. Du må kunne vise frem attest fra lege, barnevern eller liknende, dersom vi ber om det. 

Satsen gjelder for inntektsåret 2007

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Øvre grense
Ett barn 25 000 kr
Tillegg per barn utover det første 5 000 kr

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.