Formuesskatt

Sats

  • Skriv ut

Formuesskatten er en skatt som utlignes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.

Satsen gjelder for inntektsåret 2002

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Grenser. Kroner Satser
Kommune 0 - 120 000 0,0 pst.
120 000 - 0,7 pst.
Stat
Klasse 1 0 - 120 000 0,0 pst.
120 000 - 540 000 0,2 pst.
540 000 - 0,4 pst.
Klasse 2 0 - 150 000 0,0 pst.
150 000 - 580 000 0,2 pst.
580 000 - 0,4 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.