Formuesskatt

Sats

  • Skriv ut

Formuesskatten er en skatt som utlignes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.

Satsen gjelder for inntektsåret 2004

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Formuesskatt til kommunen

Skatteklasse Formue Sats
Skatteklasse 1 og 2 0 - 120 000 kr 0,0 pst
Skatteklasse 1 og 2 120 000 kr og over 0,7 pst

 

Formuesskatt til staten

Skatteklasse Formue Sats
Skatteklasse 1 0 - 120 000 kr 0,0 pst.
120 000 kr - 540 000 kr 0,2 pst.
540 000 kr og over 0,4 pst.
Skatteklasse 2 0 - 150 000 kr 0,0 pst
150 000 kr - 580 000 kr 0,2 pst.
580 000 kr og over 0,4 pst.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.