Formuesskatt

Sats

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Formuesskatten er en skatt som utlignes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Formuesskatt til kommunen

Skatteklasse Formue Sats
Skatteklasse 0   0 og over 0,7 %
Skatteklasse 1 og 2 0 -1 480 000 kr 0,0 %
Skatteklasse 1 og 2 1 480 000 kr og over 0,7%


Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

Formuesskatt til staten

Skatteklasse     Formue Sats
Skatteklasse 0, 1 og 2 0 - 1 480 000 kr 0,0 %
  1 480 000 kr og over 0,15 %

Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.