Forsinkelsesrenter

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Hvis du betaler skatter og avgifter for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Beregn hvor mye du må betale i forsinkelsesrenter (kalkulator hos Finansdepartementet)

Utbetaler Skatteetaten skatter eller avgifter for sent, ytes det forsinkelsesrenter.

RentetyperFra 1. januar 2016Fra 1. juli 2016
§ 11-1 Renter ved forsinket betaling 8,75 % 8,50 % 
§ 11-3 Renter ved forsinket utbetaling 8,75 % 8,50 %

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.