Forsinkelsesrenter

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2003

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Det er Finansdepartementet som fastsetter forsinkelsesrenten, mens regelverket om forsinkelsesrenten er Justisdepartementet ansvarlig for.

Forsinkelsesrente etter 31.12.2003 finner du under Tabeller og satser for det enkelte år.

Kravstype Rentesats før 01.09.94 Rentesats fra 01.09.94 - 31.12.03 Rentesats 01. 01.04
Forskuddsskatt 1,25% pr. påbegynt måned 12% p.a. 9,25% p.a.
Restskatt 1,25% pr. påbegynt måned 12% p.a. 9,25% p.a.
Forhåndsskatt 1,25% pr. påbegynt måned 12% p.a. 9,25% p.a.
Resterende skatt 1,25% pr. påbegynt måned 12% p.a. 9,25% p.a.
Trekkansvar
(forskuddstrekk og påleggstrekk)
1,5% pr. påbegynt måned 15% p.a. 12,25% p.a.
Arbeidsgiveravgift 1,25% pr. påbegynt måned 12% p.a. 9,25% p.a.
Kravstype Rentesats fra 20.07.83 - 01.07.95 Rentesats fra 01.07.95 - 10.06.97 Rentesats fra 10.06.97 - 31.12.03 Rentesats fra 01.01.04
Merverdiavgift 1,75% pr påbegynt måned 1,5% pr påbegynt måned 15% pro anno 12,25% pro anno
Kravstype Rentesats fra 01.03.81 - 31.12,93 Rentesats fra 01.01.1994 - 31.12.03 Rentesats fra 01.01.04
Arveavgift 15% pro anno 12% pro anno 9,25% pro anno

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.