Forsinkelsesrenter

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2005

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartmentet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Kravstype Fra 1. januar 2005 Fra 1. juli 2005
Forskuddsskatt 8,75% 9,00%
Restskatt 8,75% 9,00%
Forhåndsskatt 8,75% 9,00%
Resterende skatt 8,75% 9,00%
Arveavgift 8,75% 9,00%
Arbeidsgiveravgift 8,75% 9,00%
Trekkansvar 11,75% 12,00%
Merverdiavgift 11,75% 12,00 %

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.