Forsinkelsesrenter

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2007

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartmentet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Se også rentekalkulator for forsinkelsesrente på Finansdepartementets nettside.

Kravstype Fra 1. januar 2007 Fra 1. juli 2007
Forskuddsskatt 10,5% 11,5 %
Restskatt 10,5% 11,5 %
Forhåndsskatt 10,5% 11,5 %
Resterende skatt 10,5% 11,5 %
Arveavgift 10,5% 11,5 %
Arbeidsgiveravgift 10,5% 11,5 %
Trekkansvar 13,50% 14,5 %
Merverdiavgift 13,50% 14,5 %

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.