Forsinkelsesrenter

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2009

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Hvis du betaler skatter og avgifter for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli

Utbetaler Skatteetaten skatter eller avgifter for sent, ytes det forsinkelsesrenter.

Rentetyper Fra 1. januar 2009 Fra 1. juli 2009
§ 11-1 Renter ved forsinket betaling 10 % 8,25 %
§ 11-3 Renter ved forsinket utbetaling 10 % 8,25 %

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.