Forsinkelsesrenter

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2010

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Hvis du betaler skatter og avgifter for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Beregn hvor mye du må betale i forsinkelsesrenter (kalkulator hos finansdepartementet)

Utbetaler Skatteetaten skatter eller avgifter for sent, ytes det forsinkelsesrenter.

Rentetyper Fra 1. januar 2010 Fra 1. juli 2010
§ 11-1 Renter ved forsinket betaling 8,75 % 9,00 %
§ 11-3 Renter ved forsinket utbetaling 8,75 % 9,00 %

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.