Forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse

Sats

  • Skriv ut
På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. Trekkfri kostgodtgjørelse er hva som kan utbetales uten at det skal gjennomføres forskuddstrekk.

Satsen gjelder for inntektsåret 2013

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen kan utbetales trekkfritt.

Ved overnatting på pensjonat, hybel/brakke eller privat har Skattedirektoratet fastsatt særskilte satser.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøringSatser
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 295
For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

kr 192

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.