Forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse

Sats

  • Skriv ut
På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. Trekkfri kostgodtgjørelse er hva som kan utbetales uten at det skal gjennomføres forskuddstrekk.

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene nedenfor, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt.

Ved overnatting på pensjonat eller hotell har Skattedirektoratet fastsatt særskilte satser. Sats for overnatting på hybel/brakke eller privat utgår fra og med inntektsåret 2018. Skattefri dekning fra arbeidsgiver til kost skal ikke begrenses etter 24-månedersregelen, dvs. arbeidsgiver kan yte skattefri dekning av merutgifter til kost og losji også etter perioden på 24 måneder.

Det fastsettes også sats for langtransportsjåfører.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring – innlandSatser
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 159
For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

utgår

For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

kr 569

For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) reduseres hotellsats med 20 %.

Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).

kr 455

For langtransportsjåfører (som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

kr 300

 

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring – utlandSatser

For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat

utgår

For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)

kr 159

For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) anses kostgodtgjørelse ihht Statens satser for kostgodtgjørelse utland (gitt i medhold av særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge § 8) som trekkfrie.

Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 10 prosent for frokost, 40 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).

 
 For langtransportsjåfører (som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost)  kr 300

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.