Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Sats

  • Skriv ut

Du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilket kommunikasjonsmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted etter sats.

Satsen gjelder for inntektsåret 2014

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Sats per km 1,50 kr
Nedre grense for fradraget 15 000 kr 


Utover 50 000 km gis det fradrag på 0,70 kr per km.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.