Gaver til frivillige organisasjoner

Sats

  • Skriv ut

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

Følgende vilkår må være oppfylt for å få fradraget:

  1. Organisasjonen må være forhåndsgodkjent. Se listen over godkjente organisasjoner.
  2. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon. Det finnes et maksimalt beløp for fradrag for gaver. Se under.
  3. Gaven må være forhåndsutfylt i selvangivelsen. (for gave til utenlandsk organisasjon, se nedenfor)

Slik får du fradraget

Din gave skal stå ferdig påført i selvangivelsens post 3.3.7. Hvis forhåndsutfylling mangler, skal du ikke føre beløpet selv, men ta kontakt med den aktuelle organisasjonen og be dem rapportere gavebeløpet på ditt fødselsnummer.

Gave til utenlandsk organisasjon eller tros- og livsynssamfunn blir ikke rapportert og forhåndsutfylt. Du må føre opp gavebeløpet i post 3.3.7 Gave gitt til organisasjoner i utlandet. Se listen over godkjente utenlandske organisasjoner.

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Trenger du satser i forbindelse med selvangivelsen, må du se på 2015

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Satsene for inntektsåret benyttes i selvangivelsen og skatteberegningen.


Med likningsåret mener vi året etter inntektsåret og hvor selvangivelsen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Maksimalt fradrag 25 000 kr

Prøv fradragsveilederen

Vi stiller deg noen spørsmål du svarer. Deretter får du en liste over hvilke fradrag du kan ha krav på.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.