Gaver til frivillige organisasjoner

Sats

  • Skriv ut

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til visse forhåndsgodkjente frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

Følgende vilkår må være oppfylt for å få fradraget:

  1. Organisasjonen må være forhåndsgodkjent. Se listen over godkjente organisasjoner.
  2. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon. Det finnes et maksimalt beløp for fradrag for gaver. Se under.
  3. Gaven må være forhåndsutfylt i selvangivelsen. (for gave til utenlandsk organisasjon, se nedenfor)

Slik får du fradraget

Din gave skal stå ferdig påført i skattemeldingens (elvangivelsens) post 3.3.7. Hvis forhåndsutfylling mangler, skal du ikke føre beløpet selv, men ta kontakt med den aktuelle organisasjonen og be dem rapportere gavebeløpet på ditt fødselsnummer.

Gave til utenlandsk organisasjon eller tros- og livsynssamfunn blir ikke rapportert og forhåndsutfylt. Du må føre opp gavebeløpet i post 3.3.7 Gave gitt til organisasjoner i utlandet. Se listen over godkjente utenlandske organisasjoner.

Satsen gjelder for inntektsåret 2009

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Maksimalt fradrag 12 000 kr

Hvorfor har jeg ikke fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen?

Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått foreløpig skatteberegning på skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.