Jordbruksfradrag

Sats

  • Skriv ut
Som hovedregel gis jordbruksfradrag under forutsetning om at skattyteren har bodd på driftsenheten ifølge reglene om folkeregistrering i over halvparten av inntektsåret.

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Jordbruksfradrag gis i alminnelig inntekt til skattytere som:

  • har hatt inntekt fra virksomhet i form av jordbruk, gartneri og/eller hagebruk, og/eller
  • har drevet bihold (honningproduksjon) og/eller pelsdyrhold som virksomhet, selv om virksomheten er drevet uten tilknytning til jordbruk, gartneri eller hagebruk.
Inntektsuavhengig fradrag 63 500 kr
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38 %
Maksimalt samlet fradrag 166 400 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.