Jordbruksfradrag

Sats

  • Skriv ut
Som hovedregel gis jordbruksfradrag under forutsetning om at skattyteren har bodd på driftsenheten ifølge reglene om folkeregistrering i over halvparten av inntektsåret.

Satsen gjelder for inntektsåret 2002

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Særskilt fradrag i næringsinntekt for landbruk
Øvre grense 36 000 kr

For 2002 gis det i tillegg fradrag for 9 % av næringsinntekten over kr. 36.000 begrenset oppad til kr 47.500.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.