Jordbruksfradrag

Sats

  • Skriv ut
Som hovedregel gis jordbruksfradrag under forutsetning om at skattyteren har bodd på driftsenheten ifølge reglene om folkeregistrering i over halvparten av inntektsåret.

Satsen gjelder for inntektsåret 2003

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk
Inntektsuavhengig fradrag 36 000 kr
Maksimalt fradrag 61 500 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.