Jordbruksfradrag

Sats

  • Skriv ut
Som hovedregel gis jordbruksfradrag under forutsetning om at skattyteren har bodd på driftsenheten ifølge reglene om folkeregistrering i over halvparten av inntektsåret.

Satsen gjelder for inntektsåret 2008

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Inntektsuavhengig fradrag 54 200 kr
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 32,0 pst.
Maksimalt samlet fradrag 142 000 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.