Jordbruksfradrag

Sats

  • Skriv ut
Som hovedregel gis jordbruksfradrag under forutsetning om at skattyteren har bodd på driftsenheten ifølge reglene om folkeregistrering i over halvparten av inntektsåret.

Satsen gjelder for inntektsåret 2011

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Som hovedregel gis jordbruksfradrag under forutsetning om at skattyteren har bodd på driftsenheten ifølge reglene om folkeregistrering i over halvparten av inntektsåret.

Jordbruksfradrag gis i alminnelig inntekt til skattytere som:

  • har hatt inntekt fra virksomhet i form av jordbruk, gartneri og/eller hagebruk, og/eller
  • har drevet bihold (honningproduksjon) og/eller pelsdyrhold som virksomhet, selv om virksomheten er drevet uten tilknytning til jordbruk, gartneri eller hagebruk.
Inntektsuavhengig fradrag 54 200 kr
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 32,0 pst.
Maksimalt samlet fradrag 142 000 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.