Kalkulasjonsfaktor - formuesverdsettelse av næringseiendom

Sats

  • Skriv ut

Kalkulasjonsfaktoren kunngjøres i januar i året etter inntektsåret.

Satsen gjelder for inntektsåret 2012

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

For inntektsåret 2012 settes kalkulasjonsfaktoren til 0,071.

Merk at kalkulasjonsfaktoren gjelder for all næringseiendom (både utleid og ikke-utleid). Til og med inntektsåret 2009 gjaldt kalkulasjonsfaktoren kun for utleid næringseiendom.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.