Kalkulasjonsfaktor - formuesverdsettelse av næringseiendom

Sats

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Kalkulasjonsfaktoren kunngjøres i januar i året etter inntektsåret.

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

For inntektsåret 2017 settes kalkulasjonsfaktoren til 0,066.

Skattedirektoratet fastsetter kalkulasjonsfaktoren i medhold av FSFIN § 4-10-5 og faktoren benyttes til å beregne formuesverdi av næringseiendom.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.