Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Sats

  • Skriv ut
Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2000

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Satser for fri kost og losji pr. døgn 1999 2000*)
Fritt opphold, kost og losji 84 kr 86 kr
Fri kost alle måltider 65 kr 66 kr
Fri kost to måltider 51 kr 52 kr
Fri kost ett måltid 34 kr 34 kr
Fritt losji, ett eller delt rom 19 kr 20 kr
*) Satsene for 2000 er forskuddssatser.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.