Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Sats

  • Skriv ut
Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2001

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Forskuddssatser for 2001. Disse satsene benyttes bl.a. av arbeidsgiver. Endelige satser vedtas senere i 2001.
Satser for kost og losji
Fritt opphold - kost og losji 89 kr
Fri kost - alle måltider 68 kr
Fri kost to måltider 53 kr
Fri kost - ett måltid 35 kr
Fritt losji - ett eller delt rom 21 kr
Bilsatser
Under kr 75 001 2,85 kr
kr 75 001- 100 000 3,45 kr
kr 100 001- 150 000 4,05 kr
150 001 - 200 000 4,70 kr
kr 200 001 - 250 000 5,55 kr
kr 250 001 - 300 000 6,40 kr
Over 300 000 7,00 kr
Kjøring hjem-arbeid over 4 000 km: 1,40 kr
Listepris over 450 000: 10 pst. tillegg fra listepris over 450 000
Yrkeskjøring over 40 000: km-sats to trinn lavere enn tabell og 10 pst.
tillegg fra listepris over kr 500 000.
Trekkfri reisegodtgjøring - pendlere per km 1,40 kr
Over 35 000 km, per km 0,70 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.