Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Sats

  • Skriv ut
Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2002

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Forskuddssatser for 2002. Disse satsene benyttes bl.a. av arbeidsgiver. Endelige satser vedtas senere i 2002.

Satser for kost og losji
Fritt opphold - kost og losji 86 kr
Fri kost - alle måltider 63 kr
Fri kost to måltider 49 kr
Fri kost - ett måltid 33 kr
Fritt losji - ett eller delt rom 23 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.