Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Sats

  • Skriv ut
Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2003

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Forskuddssatser for 2003. Disse satsene benyttes bl.a. av arbeidsgiver.

Endelige satser vedtas i 2003.

Satser for kost og losji
Fritt opphold - kost og losji kr 88
Fri kost - alle måltider kr 65
Fri kost - to måltider kr 51
Fri kost - ett måltid kr 34
Fritt losji - ett eller delt rom kr 23

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.