Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Sats

  • Skriv ut
Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2006

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Satsar for trekkpliktige naturalytingar mv.
Fri kost og losji Satsar per døgn
Fritt opphald - kost og losji kr 96
Fri kost - alle måltida kr 70
Fri kost - to måltid kr 55
Fri kost - eitt måltid kr 36
Fritt losji - eitt eller delt rom kr 26

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.