Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Sats

  • Skriv ut
Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2010

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.
Satser for trekkpliktige naturalytelser mv.
Fri kost og losji Satser per døgn
Fritt opphold - kost og losji kr 108
Fri kost - alle måltid kr 79
Fri kost - to måltid kr 62
Fri kost - ett måltid kr 41
Fritt losji - ett eller delt rom kr 29

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.