Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Sats

  • Skriv ut
Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2014

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Satser for trekkpliktige naturalytelser mv.

Fri kost og losjiSatser per døgn
Fritt opphold - kost og losji kr 114
Fri kost - alle måltid kr 82
Fri kost - to måltid kr 64
Fri kost - ett måltid kr 42
Fritt losji - ett eller delt rom kr 32

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.