Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

Sats

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn
Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Satser for trekkpliktige naturalytelser mv.

Fri kost og losjiSatser per døgn
Fritt opphold - kost og losji kr 124
Fri kost - alle måltid kr 88
Fri kost - to måltid kr 69
Fri kost - ett måltid kr 45
Fritt losji - ett eller delt rom kr 36

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.