Landkoder for innlevering på papir

Sats

  • Skriv ut

I aksjonærregisteroppgavens post 19 finnes et felt som heter landkode. Har aksjonæren verken fødselsnummer, D-nummer, eller utenlandsk aksjonær-ID, identifiseres denne med navn og adresse, samt landkode.

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Her finner du landkoden for det land aksjonæren er bosatt i og som skal fylles inn i feltet.

Tilsvarende landkoder gjelder for landkodefeltet i aksjonærregisteroppgavens post 21.

Vedlegg

 Landkoder for innlevering på papir

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.