Lønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

Sats

  • Skriv ut

Timelønnssatser som det kan kreves fradrag for i regnskapet og som skal innberettes som lønn for barnet.

Det er fastsatt egne timelønnssatser som skal benyttes for å lønne barn som arbeider i foreldres bedrift og som samtidig går på skole. Satsene brukes uansett til hvilke tider arbeidet er utført. Kost til barn som er forsørget regnes ikke som betaling for arbeid. Overgang til høyere sats gjelder fra og med den måneden barnet fyller år. I satsene er det lagt til feriepenger på 10,2%.

Satsen gjelder for inntektsåret 2005

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Timelønnssatser som det kan kreves fradrag for i regnskapet og som skal innberettes som lønn for barnet.

Det fastsettes hvert år egne timelønnssatser som skal benyttes for lønne barn som arbeider i foreldres bedrift og som samtidig går på skole. Satsene brukes uansett til hvilke tider arbeidet er utført. Kost til barn som er forsørget regnes ikke som betaling for arbeid. Overgang til høyere sats gjelder fra og med den måneden barnet fyller år.

I tillegg til vanlig lønns- og trekkoppgave skal bedriften fylle ut skjemaet "Særskilt oppgave over lønn og annen godtgjørelse til ektefelle og barn" (RF-1160), og levere det  sammen med selvangivelsen.

Alder Timesats fra 1. april 2005
17 år kr 85
16 år kr 82
15 år kr 71
14 år kr 63
13 år kr 56

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.