Maksimale effektive marginale skattesatser

Sats

  • Skriv ut
Den effektive marginale skattesatsen tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener (flere skattesatser øker ved høyere inntekt og fribeløpene kan være brukt opp).

Satsen gjelder for inntektsåret 2000

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Maksimale marginale skattesatser 1999 2000
På alminnelig inntekt 28,0 pst. 28,0 pst.
Samlet maksimal marginalskatt
på lønn og næringsinntekt
i jordbruk, skogbruk og fiske
49,3 pst. 55,3 pst.
Samlet maksimal marginalskatt
på annen næringsinntekt
52,2 pst. 58,2 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.