Maksimale effektive marginale skattesatser

Sats

  • Skriv ut
Den effektive marginale skattesatsen tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener (flere skattesatser øker ved høyere inntekt og fribeløpene kan være brukt opp).

Satsen gjelder for inntektsåret 2003

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Maksimale marginale skattesatser

På alminnelig inntekt

28,0 pst.

Samlet maksimal marginalskatt på lønn og næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske

55,3 pst.

Samlet maksimal marginalskatt på annen næringsinntekt

55,3* pst.

*) Ved kombinasjon av annen næringsinntekt og øvrig personinntekt vil marginalskattesatsen for personinntekt fra annen næring opp til tolv ganger grunnbeløpet (G) bli 58,2 pst. når samlet personinntekt overstiger 830 000 kroner.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.