Maksimale effektive marginale skattesatser

Sats

  • Skriv ut
Den effektive marginale skattesatsen tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener (flere skattesatser øker ved høyere inntekt og fribeløpene kan være brukt opp).

Satsen gjelder for inntektsåret 2009

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Sats
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 47,8 pst.
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 54,3 pst.
Pensjonsinntekt 43,0 pst.
Primærnæringsinntekt 47,8 pst.
Annen næringsinntekt 51,0 pst.
Utbytte og uttak * 48,2 pst.
* Inkludert 28 pst. selskapsskatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.