Maksimale effektive marginale skattesatser

Sats

  • Skriv ut
Den effektive marginale skattesatsen tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener (flere skattesatser øker ved høyere inntekt og fribeløpene kan være brukt opp).

Satsen gjelder for inntektsåret 2010

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Den effektive marginale skattesatsen tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener (flere skattesatser øker ved høyere inntekt og fribeløpene kan være brukt opp).
Sats
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 47,8 pst.
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 54,3 pst.
Pensjonsinntekt 43,0 pst.
Primærnæringsinntekt 47,8 pst.
Annen næringsinntekt 51,0 pst.
Utbytte og uttak * 48,2 pst.
* Inkludert 28 pst. selskapsskatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.