Maksimale effektive marginale skattesatser

Sats

  • Skriv ut
Den effektive marginale skattesatsen tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener (flere skattesatser øker ved høyere inntekt og fribeløpene kan være brukt opp).

Satsen gjelder for inntektsåret 2013

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Sats
Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 47,8 %
Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift 54,3 %
Pensjonsinntekt 44,7 %
Primærnæringsinntekt 51 %
Annen næringsinntekt 51 %
Utbytte og uttak * 48,2 %


* Inkludert 28 % selskapsskatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.