Maksimale effektive marginale skattesatser

Sats

  • Skriv ut
Den effektive marginale skattesatsen tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener (flere skattesatser øker ved høyere inntekt og fribeløpene kan være brukt opp).

Satsen gjelder for inntektsåret 2014

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Sats
Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 47,2 %
Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift * 53,7 %
Pensjonsinntekt 44,1 %
Primærnæringsinntekt ** 50,4 %
Annen næringsinntekt 50,4 %
Utbytte og uttak *** 46,7 %

* Avrundet.

** For uførepensjonister mv. som skatter etter skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 %.

*** Inkludert 27 % selskapsskatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.