Maksimale effektive marginale skattesatser

Sats

  • Skriv ut
Den effektive marginale skattesatsen tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener (flere skattesatser øker ved høyere inntekt og fribeløpene kan være brukt opp).

Satsen gjelder for inntektsåret 2015

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Sats
Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 47,2 %
Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift * 53,7 %
Pensjonsinntekt** 44,1 %
Næringsinntekt*** 50,4 %
Utbytte og uttak **** 46,7 %

* Avrundet.

** For uførepensjonister mv. som skatter etter skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 %.

*** Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.

**** Inkludert 27 % selskapsskatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.