Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

Sats

  • Skriv ut
Du kan kreve fradrag i alminnelig inntekt for innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS).

Satsen gjelder for inntektsåret 2008

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning 15 000 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.