Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

Sats

  • Skriv ut
Du kan kreve fradrag i alminnelig inntekt for innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS).

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Maksimalbeløpet omfatter både premie, innskudd og kostnader til administrasjon, herunder kostnader til forvaltning av årets premie eller innskudd. Maksimalbeløpet gjelder også for innbetalinger til eventuelle tilknyttede forsikringer som gir rett til uførepensjon, etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer samt barnepensjon.

For å få fradrag i inntektsåret må innbetalingen være foretatt innen utløpet av inntektsåret. 

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning 15 000 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.