Merverdiavgift

Sats

  • Skriv ut

Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. På denne siden finner du standardsatsen for mva. Enkelte bransjer og områder har egne satser for mva.

Satsen gjelder for inntektsåret 2005

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Standardsats 25 pst.
Omsetning av mat og drikke 11 pst.
Persontransport 7 pst.
Kinobilletter 7 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.